Industriāli ledus ģeneratori, ražoti Vācijā

Ledus ģeneratori ir pilnībā samontēti ražotājrūpnīcā un tie tikai jāpieslēdz pie ūdensvada un elektriskā tīkla.

Ledus ģeneratoru pamatrādītāji
 • ražotspēja no 550 kg līdz 10000 kg ledus diennaktī
 • saražota ledus temperatūra -0.5С
 • darba apstākļi: apkārtējās vides temperatūra līdz +20С, ūdens padeves temperatūra +15С
 • ekspluatācijas režīms Non-Stop, 24 stundas - 7 dienas nedēļā
 • aukstuma aģents R404A
 • zems trokšņa līmenis: 60-77 dBA 3 m attālumā
 • ledus ģeneratori ir aprīkoti ar modernām drošības ierīcēm: drošības automāti pret sprieguma lēcieniem, augstā un zemā spiediena presostati, ūdens spiediena devējs (ja ūdens spiediens krīt tik zemu, kas tas nav pietiekošs ledus ražošanai, agregāts izslēdzas; pēc ūdens spiediena paaugstināšanās līdz pietiekošam līmenim, agregāts ieslēdzas automātiski) u.c.
 • nav nepieciešams apkalpojošais personāls, jo ledus ģeneratori strādā automātiskajā režīmā
 • atbilstība sanitārajām normām VDE un Eiropas mašīnbūvnecības normām СЕ
ICE MAKERS

Saražota ledus pamatrādītāji
 • optimāla ledus temperatūra -0.5С
 • skaldīts ledus tiek veidots kristāliski un nevienmērīgi, kas padara to beramu; atšķirībā no citiem ledus veidiem to var glabāt konteineros bez apakšas atdzesēšanas, ledus nesasalst kopā
ICE

Ir iespējami dažādi ledus glabāšanas konteineru un bunkeru varianti
ICE CONTAINERS